️⚽ KARMA DANANG | WORLD CUP CELEBRATIONS ⚽

⚽𝐊𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐃𝐀𝐍𝐀𝐍𝐆 | 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐁𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒️ ⚽
| 𝟐𝟎/𝟏𝟏 – 𝟏𝟖/𝟏𝟐 |

Another World Cup season has returned, do you know which team you have “give your heart” to? 𝗞𝗮𝗿𝗺𝗮 just want to give this heart to you, to show this love 𝗞𝗮𝗿𝗺𝗮 drop a beautiful “special menu” for you in this exciting 2022 World Cup season.

⚽𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐚𝐲! | 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝐭𝐡 𝐭𝐨 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟖𝐭𝐡
𝑊𝑒𝑎𝑟 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛’𝑠 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙 𝑗𝑒𝑟𝑠𝑒𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑤𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑜𝑎𝑙𝑠 𝑖𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑡𝑠

Pick up the phone to reserve a table and come to 𝗞𝗮𝗿𝗺𝗮 tox enjoy!

————————————
Một mùa World Cup nữa đã quay trở lại, không biết các bạn đã “trao trái tim” của mình cho đội tuyển nào chưa? Còn 𝗞𝗮𝗿𝗺𝗮 chỉ muốn dành trái tim này cho các bạn thôi, để bày tỏ sự yêu thương này 𝗞𝗮𝗿𝗺𝗮 thả nhẹ một chiếc “menu ưu đãi” xinh đẹp tuyệt vời cho các tình yêu trong mùa World Cup 2022 hấp dẫn đây.

⚽𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 𝐜𝐡𝐨 đ𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 | 𝐓𝐮̛̀ 𝟐𝟎.𝟏𝟏 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟖.𝟏𝟐
𝐻𝑎̃𝑦 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑎́𝑜 𝑡ℎ𝑖 đ𝑎̂́𝑢 đ𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑡𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑠𝑜̂́ 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔.

Nhấc máy đặt bàn và đến 𝗞𝗮𝗿𝗺𝗮 để tận hưởng thôi nào!

Karma Danang,
Where Trends are set, dreams come true and memories are created.
————————————
♞♞♞𝗧𝗵𝗲 𝟭𝘀𝘁 𝗟𝗼𝘂𝗻𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗗𝗮 𝗡𝗮𝗻𝗴 ♞♞♞
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 093 6157636
𝗔𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀:
🕹Karma Danang – 6A Tran Quoc Toan, Hai Chau, DaNang City.

Date

Nov 20 2022 - Dec 18 2022
Expired!

Time

8:00 pm - 11:45 pm

Location

Karma Danang
6A Trần Quốc Toản, Da Nang
Karma Danang

Organizer

Karma Danang
Phone
076 998 3456
Email
karmaloungedanang@gmail.com
Website
http://www.karmadanang.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here